• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

 

Firma oferuje :

- pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego na wszystkich drogach tj. od dróg gminnych po autostrady,

- opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych na drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe,

- kosztorysowanie i sporządzanie dokumentacji przetargowych,

- opracowanie projektów zjazdów indywidualnych i publicznych wraz z uzgodnieniami do pozwolenia na budowę,

- opracowanie projektów czasowej organizacji ruchu na czas budowy dróg lub innych elementów znajdujących się w pasie drogi, ulicy lub chodnika,

- opracowanie stałej organizacji ruchu,

- opracowanie przeglądów podstawowych i szczegółowych obiektów mostowych.

- doradztwo techniczne w zakresie drogownictwa,

- pełnienie funkcji Kierownika budowy,

- współpraca z podwykonawcami w branży telekomunikacyjnej, sanitarnej, elektrycznej i itp.